Een site over de Cavalier King Charles Spaniel

Privacy

Registreren

 • Je kunt je registreren om toegang te hebben tot de gehele CavalierPage en om bijdragen te plaatsen. Je bent verplicht om een e-mailadres, inlognaam, wachtwoord en gebruikersnaam (pseudoniem waaronder je bijdragen worden gepubliceerd) op te geven. Deze worden opgeslagen in een database.
 • Je inlognaam en wachtwoord zijn nodig om in te loggen. Je wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen. Je inlognaam en wachtwoord worden niet op de website gepubliceerd
 • Het e-mailadres is benodigd om je registratie te voltooien door middel van een activatielink die je ontvangt of om je inloggegevens op te vragen als je deze bent vergeten. Daarnaast kun je indien gewenst notificaties ontvangen op het e-mailadres. Je kunt zelf bepalen of je je e-mailadres wilt tonen op de website.
 • De CavalierPage verstrekt niet-openbare gegevens niet aan derden of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Bijdragen

 • Met het plaatsen van een bijdrage geef je toestemming om je gebruikersnaam en de inhoud van je bijdragen te publiceren en te archiveren. Hoewel de CavalierPage geen gegevens aan derden verstrekt, moet je er rekening mee houden dat de informatie op de website openbaar is en wereldwijd toegankelijk. Realiseer je dan ook dat je bijdragen door een onbekende groep lezers op onbekende wijze verder verwerkt kunnen worden. De CavalierPage is hiervoor niet aansprakelijk.
 • De CavalierPage slaat bij elke bijdrage je ip-adres op. Op deze manier kan de CavalierPage gebruikers die zich niet aan de regels houden weren
 • Je kunt bijdragen die je geplaatst hebt zelf verwijderen van de website.
 • Een bijdrage van iemand anders kun je alleen laten verwijderen als je een bijzondere omstandigheid aanvoert bij de CavalierPage.

Account

 • De CavalierPage koppelt al je bijdragen gekoppeld aan je account op in een database.
 • Je kunt je account inactiveren en eventueel later weer activeren. Je bijdragen zijn niet meer zichtbaar op de website, maar blijven wel bewaard in de database. Je berichten in het forum zullen wel zichtbaar blijven om de logica van de discussie niet te verstoren. Ze zijn echter niet meer herleidbaar naar je profiel.
 • Indien gewenst kun je een verzoek indienen om verwijdering van je gegevens bij de CavalierPage. Desgevraagd verwijdert de CavalierPage de persoonsgegevens. Hou er rekening mee dat dit onomkeerbaar is. Alleen de berichten in het forum zullen geanonimiseerd blijven staan om de logica van de discussie niet te verstoren.

Cookies

 • De CavalierPage maakt door middel van een extern statistiekenprogramma gebruik van tracking cookies. De statistieken worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van (onderdelen van) de site door bezoekers te meten en de benodigde servercapaciteit in te kunnen schatten
 • De CavalierPage maakt gebruik van technische cookies bij het inloggen, zodat het systeem kan onthouden dat je ingelogd bent.