Een site over de Cavalier King Charles Spaniel

Huisregels

De CavalierPage is een website waar iedereen kan genieten van elkaars cavaliers en elkaar helpt. We hebben een aantal regels op een rijtje gezet, zodat de CavalierPage overzichtelijk blijft en een gezellige plek voor iedereen is. Je kunt je alleen registreren als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Account

 • Een account is persoonlijk. Deel je account niet met anderen.
 • In je profiel is het duidelijk wie je bent. Maak geen profiel aan waarbij je je voordoet als iemand anders.
 • Iedereen mag één account aanmaken. Maak geen zogenoemde schaduwaccounts aan, waarbij je bijvoorbeeld onder een andere naam gaat reageren op je eigen verhaal.
 • Maak geen gebruik van een ander account als je geblokkeerd bent.
 • Mocht je lange tijd geen berichten posten in het forum, dan kan de CavalierPage je account inactiveren.

Bijdragen

 • Plaats in verband met privacy geen namen, foto’s of andere gegevens van anderen. Ook niet in een cryptische omschrijving.
 • Toon respect voor anderen. Gebruik geen kwetsende, beledigende of lasterlijke taal. Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden.
 • Je mag je eigen mening geven, maar sta wel open voor andere meningen. Dring niet je eigen mening op.
 • Hou het gezellig. Lok geen ruzie uit, rui niet op en vecht geen persoonlijke vendetta’s uit.
 • Maak niet ongefundeerd personen of bedrijven zwart.
 • Meld het bij de CavalierPage als je een bericht leest dat niet door de beugel kan. In het forum is een speciale button voor het melden van misbruik. De CavalierPage kan besluiten om een bericht te verwijderen.
 • Plaats geen commerciële uitingen.
 • Vraag altijd toestemming aan de auteur en plaats een bronvermelding als je teksten wilt plaatsen die niet van jou zijn.
 • Gezien de hoeveelheid van berichten is het onmogelijk om deze op allerlei aspecten te controleren. De CavalierPage neemt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten.

Forum

 • Geef een topic een logische korte titel die de inhoud ervan samenvat.
 • Plaats het topic in het juiste dossier.
 • Blijf ontopic. Reacties op een topic moeten te maken hebben met het onderwerp.
 • Haal topics niet onnodig omhoog in de topiclist.
 • Kleine aanpassingen maken of je bericht verduidelijken mag. Verwijder oorspronkelijke berichten niet helemaal.
 • Als in een discussie de gemoederen hoog oplopen, dan kan de CavalierPage besluiten om het topic (tijdelijk) te sluiten. In ernstige gevallen kan de CavalierPage het topic verwijderen.

Fotohoek

 • Maak voor elke cavalier een eigen profiel aan.
 • Maak niet meerdere profielen aan van één cavalier.
 • Een profiel is bedoeld voor één cavaliertje en niet voor meerdere cavaliertjes..

Fokkers

 • Geef een algemene beschrijving van je kennel.
 • Plaats een nestje puppies op het prikbord.

Prikbord

 • Op het prikbord kan je oproepjes op advertenties plaatsen.
 • Achter de advertentie mag geen groot commercieel belang achter zitten.

Fotowedstrijd

 • Per thema kan je met maximaal drie foto's meedoen.
 • Foto's die niet voldoen aan het thema worden verwijderd.

Aansprakelijkheid

 • De CavalierPage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door het gebruik van deze site of de inhoud van berichten van gebruikers.

Maatregelen

Afhankelijk van de ernst van het overtreden van de regels, kan de CavalierPage een bijdrage verwijderen, een waarschuwing geven of overgaan tot het blokkeren van een account. Dit kan zonder opgave van reden.

Bij een blokkade kan het gaan om een specifiek voorval, een opeenstapeling van voorvallen of een algemene indruk van storend gedrag. Mocht je het niet eens zijn met een blokkade, dan kan je dit met opgave van reden melden aan de CavalierPage. Er kan dan besloten worden om de blokkade op te heffen.

Over acties van de CavalierPage ga je niet in discussie op de website. Bezwaar kan je indienen bij de CavalierPage.

Er kunnen aanpassingen gemaakt worden in de huisregels. Neem dan ook regelmatig de huisregels door.